Vellesan College: ervaringen en verhalen

In 2024 bestaat de school 40 jaar en daarover zal een boek uitgegeven worden. Deze website is opgezet om de ervaringen en verhalen over het Vellesan College te verzamelen en te delen. Wij hebben een tijdlijn op de website geplaatst met de bedoeling dat deze gevuld wordt met verhalen, foto’s en ervaringen van (oud)leerlingen en (oud)medewerkers. Bij Verhalen zijn bijdragen chronologisch geordend. Onder Ons Vellesan zijn een aantal onderwerpen waar een uitgebreidere bijdrage aan geleverd kan worden.

Inschrijven voor de reunie

Het aftellen is begonnnen; 14 september is de reünie!
Let op dat, als je wilt komen, je op tijd hiervoor
inschrijft!

Everybody needs somebody to love – 2

Everybody needs somebody to love – 2

Ja, the Bluesbrothers. Ik weet nog dat ik de film voor de eerste keer zag. Mijn broer had hem al gezien en hij had ook al een lp met de filmmuziek. …..>lees verder

Docententeam 1996

Docententeam 1996

Wat lieten ze zich enthousiast op de foto zetten, het docententeam van het Vellesan College bij de start van het schooljaar 1996 -1997. Natuurlijk … > lees meer

Schoolfeest Bobs’

Schoolfeest Bobs’

Vanaf 2009 werden schoolfeesten gegeven in Bobs Party Palace in Uitgeest. Ieder feest had een eigen thema. Vanaf het Vellesan College werden bussen…. > lees meer

TIJDLIJN ONS VELLESAN

voor 1984

1981 -1984

Een nieuwe fusie-school

In 1984 werd het Vellesan College gevormd.

In 1981 heeft de gemeenteraad van Velsen besloten dat de openbare scholen voor voortgezet onderwijs moeten opgaan in een zo breed mogelijke scholengemeenschap. In 1983 wordt het voorstel in de gemeenteraad behandeld. De mevrouw Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Eliasschool (de huishoudschool), de Hugo de Grootschool (mavo),  de Willem de Zwijgerschool (mavo) en de Prof. Mr. S. Visseringscholengemeenschap (havo/atheneum) zullen fuseren.
Uiteindelijk wordt door de gemeenteraad met 20 stemmen voor en 11 stemmen tegen besloten tot de nieuwe scholengemeenschap. Begin 1984 is de nieuwe school een feit. De school krijgt de naam Vellesan College .

Het grootste deel van het onderwijs kwam terecht in het gebouw  van de Prof. Mr. S Vissseringscholengemeenschap aan de Briniostraat.
Hieronder de oudste foto’s van het hoofdgebouw van de toenmalige Rijks HBS

.  
Briniostraat bij de aanleg in 1927

     
Hoofdgebouw Rijks HBS jaren dertig

1983

Vellesan College?

Welke naam krijgt de nieuwe school?

Op 26 augustus 1983 is als voorbereiding op de onderwijsfusie v.o. in Velsen een werkgroep geïnstalleerd. De werkgroep kreeg de opdracht op korte termijn een voorstel te doen voor de naam van de nieuwe school. De werkgroep kwam op 14 september 1983 eensluidend met volgende twee aanbevelingen, te weten:
1. Het Hanenand – gebaseerd op de vroegere naam van de omgeving van het Hoofdgebouw
2. De V.O.S.- de afkorting staat voor Velser Openbare Scholengemeenschap
Na het nodige gesteggel over deze namen kwam er op 13 oktober 1983 een nieuw voorstel. Er werd een derde naam aan toegevoegd.
3. Het Vellesan College – oud Frankisch voor Velsen
Deze derde toevoeging is een voorstel van de docent Nederlands van de Hugo de Grootmavo, mevrouw Been en de heer Poelenjee, vader van een leerling in klas 3 van de Vissering. Beiden hebben deel genomen aan de prijsvraag die verbonden was aan het inzenden van een mogelijke naam.

Citaat uit de notulen van de stuurgroep voor de fusie:
Besluit stuurgroep:
Hoewel niet door iedereen van harte ondersteund, besluit de stuurgroep tenslotte tot een naamgevingsvoorstel “Vellesancollege”. De stuurgroep bepaalt tevens, dat aan dit voorstel een lijst van alle ingezonden namen zal worden toegevoegd en het voorstel de normale inspraakprocedure zal gaan volgen.

Bron: Fusiewijzer nr. 3 december 1983

 

1985

Hoe schrijf je Vellesan College?

De naam Vellesan College leidde in de beginperiode tot enige verwarring.
In het archief zijn verschillende adresseringen gevonden:
Vellerson College
Fellesan College
Velksan College i.o.
Vellesandcollege
Vellesant college
Vellesam College
Velesan College
Vellesang College
Het zijn er zoveel dat je toch niet kan spreken van schrijffouten…..

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/06/1985-Vellesan-schrijfwijze-768x534.jpg

voor 1984

Andere gebouwen: Willem de Zwijger-mavo en Troelstragebouw

Andere onderdelen van de nieuwe school kwamen terecht in het Willem de Zwijgergebouw en het Troelstragebouw

De foto’s van de Willem de Zwijger (interieur en exterieur) en het vroege Troelstragebouw

 Willem de Zwijger 1931

1984 1989

1985

Begeleiding leerlingen is geen straf

Uit de IJmuider Courant van 1 februari 1985

Hans van der Kwaak, rector van het nieuwe Vellesan College, kijkt tevreden terug op het eerste half jaar na de fusie van de vier scholen voor voortgezet onderwijs. Om de begeleiding op het nieuwe Vellesan College te verbeteren, zijn de lessen vijf minuten verkort tot drie kwartier. Al die ‘opgespaarde’ minuten bij elkaar worden gebruikt voor twee lesuren per week, waarin studiebegeleiding wordt gegeven. Dankzij de fusie kregen we de gelegenheid op de begeleiding opnieuw op te zetten, iets waar je in een bestaande school niet zo gauw aan toe komt….

lees verder

1985

Examenklas havo 1985

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/09/examenklas-havo-1985-768x374.jpeg

mei 1985

Examenstunt

uit de IJmuider Courant 15 mei 1985

De examenleerlingen van het Vellesan College stelden gistermorgen het improvisatie vermogen van hun docenten behoorlijk op de proef. Onder het voorwendsel van een uitgebreide lunch ter afsluiting van het examenjaar, kregen de daartoe uitgenodigde docenten voordat er aan het brood mocht worden begonnen, vermommingen uitgereikt.De kledingstukken dienden ter ondersteuning van een tot het laatste moment geheimgehouden playbackshow.
Het gelegenheidsensemble dat vijf man sterk drs. P. moest nabootsen had het niet gemakkelijk. De tekst van het nummer ‘De Dodenrit’ was kort tevoren op papier uitgedeeld. Getooid met ijsmutsen en baretten konden ze op het podium het tempo van woordkunstenaar P. nauwelijks bijhouden. Dit gemis werd ruimschoots goed gemaakt door de inzet van de zanggroep. Want van de ingetogenheid waarmee drs. P. doorgaans het podium betreedt, was gistermorgen geenszins sprake. De lerarengroep sprong en danste als betrof het een gymnastiekles apekooien. Dat bracht presentator/leerling Michel de Klerk ertoe te waarschuwen om bij het volgende en tevens laatste nummer niet zo uitbundig op het podium te springen. Daar hield men zich aan. De 150 scholieren die op het sportveld waren samengestroomd, bleven zo verstoken van taferelen waar menig leerling van zou genieten. Het podium hield zich tijdens het zingen van de uitsmijter (Frank Sinatra’s ‘New York’) gewoon stand. “Het is te hopen dat we straks die lunch nog krijgen”, verzuchtte een in bruin gewaad gestoken Vellesan-docent.

1987

Docententeam Hugo de Groot

Het docententeam van de Hugo de Groot in 1987. Wie herkent ze?

we kregen op onze vraag reacties:
Reactie Natasja Smit
Heijblok! Jaaaa! Leuke leraar vond ik! En juf Been. Juf Basa die seksuele voorlichting probeerde te geven. Geweldig. Mw. Van Stralen, die gaf Frans. En meester Neervoort! De kanjer van school toendertijd.

Reactie Diana van de Pijl
Natasja hahahaha ik kan hem [Neervoort] niet meer herinneren. Ik had les van meester van Leeuwen geloof ik, gaf ook Nederlands. Duits had ik van meneer Brunott op de Hugo de Grootschool. Als je een 10 had bij een toets Duits kreeg je een ijsje van Bonasera, grappig dat je soms dingen ineens weer weet. Meneer Heijblock, mevrouw Been, mevrouw Basa(?)gaf biologie, Lerares Frans, de conciërge, van der Kroef. Namen weet ik niet meer allemaal maar ik zat op de Hugo de Grootschool en na de fusie zaten we in het Troelstragebouw, het laatste jaar van de Mavo.
Wij werden samen gevoegd met de Willem de Zwijger. Maarten Prins was toen net de conciërge, uhm spijbelen tijdens de les en chocolademelk drinken in de hal( en daarna gewoon weer naar de les gaan, zo braaf waren we dan ook wel weer). Klassen werden samengevoegd dus we mengden vrij snel, wat vooral wennen was waren de grotere klassen en inderdaad de verschillen waren er ook.

1987

Promotiefilm De Sprong

De crew die de promotiefilm van het Vellesan College in 1987 maakte

Vliegtuigen, peperdure sportwagens, een man van zes miljoen. Wat het Vellesan College betreft ligt de wereld van Peter Stuyvesant een paar dagen lang aan de Briniostraat in IJmuiden. Hollywood om de hoek. Glamour en glitter in het zicht van de haven. Er wordt een promotiefilm gedraaid.
Lees het hele verhaal op deze pagina...

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/06/1985-jeroen-vd-weijden-768x576.jpeg

1988

Het mooiste meisje van de Klas

Herinneringen van Jeroen van der Weijden

Over het mooiste meisje van de klas…‘Tegen een Telstar-voetballer kon ik niet op’
Midden jaren tachtig begon Jeroen van der Weijden (51) op het Vellesan College. Hij wilde eigenlijk naar het gymnasium, maar kreeg het advies om maar op de mavo te beginnen. Van wiskunde begreep hij niet veel, van meisjes versieren ook niet. Het mooiste meisje van de klas was voor hem al helemaal onbereikbaar. Hij schreef er een leuk stukje over dat je op deze pagina kan lezen
Hieronder Jeroen en zijn klas in 1988.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/06/1985-jeroen-vd-weijden-768x576.jpeg

1989 1994

1989

Internationale Schakel Klas (ISK)

Vanaf 1980 ving de Hugo de Groot-mavo leerlingen uit het buitenland op. In de internationale schakelklas leerden ze Nederlands. en tal van ander vakken

Uitgangspunt was dat het geen taleninstituut zou worden maar een school waar kinderen naar toe gaan om een diploma te halen, liefst op een vergelijkbaar niveau met wat ze in hun eigenland ook gehaald zouden kunnen hebben. Mevrouw Hendriks en mevrouw Rademaker hebben vanaf het begin gezorgd voor een veilige omgeving waar de leerlingen Nederlands leerden en ze snel mogelijk mee konden doen in een reguliere klas met vakken zoals gymnastiek, tekenen en handvaardigheid. Vanaf 1984 werd de ISK voortgezet door het Vellesan College.
In schooljaar ’94 -’95 veranderde de herkomst van de leerlingen die instroomde in de ISK: in het verleden hadden ze voornamelijk te maken met kinderen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwamen. Nu waren de meeste leerlingen hun eigen land ontvlucht vanwege oorlog of onderdrukking. De eerste leerlingen kwamen met hun ouders, soms met één ouder, in Wijk aan Zee werd een AZC geopendDe groep werd in korte tijd uitgebreid met leerlingen uit Turkije, Joegoslavië, China, Marokko, Bangladesh, Chili en de Filipijnen. De ouders werkten aanvankelijk bij de Hoogovens of Van Gelder en Zonen. Later kwamen hier AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Adielzoekers) bij, veel vluchtelingen uit oorlogsgebieden in Afrika. Dit vroeg ook om veel extra controle op aanwezigheid en op tijd komen. Door de verschillende nationaliteiten werd de onderlinge voertaal Nederlands en er ontstonden vriendschappen waardoor de taalvaardigheid beter werd. In de begintijd werd er meteen ook voor alle deelnemers verplichte zwemles georganiseerd. Voor veel leerlingen was het behalen van het zwemdiploma hun eerste diploma, een belangrijk moment bij het je thuis voelen in Nederland.

1990

Examenstunt

Heel veel jaar werd het examenjaar afgesloten met een examenstunt. Zo ook in examenjaar 1990.

Eindexamenstunt Vellesan
De leerlingen van de eindexamenklassen havo en vwo van het Vellesan College hebben zich op de valreep van de examens die maandag beginnen nog even uitgeleefd. Gisteravond sliepen de leerlingen al in een grote legertent op het sportveld bij de school. Vanmorgen was het dollen met de leerkrachten op een spiegelgladde natte hellingbaan van luchtkussens. De hippie-kleren waarin iedereen zich had gehuld maakten er een flower-powerfeest van. Na nog een partijtje touwtrekken en een estafette sloten ze het festijn af met een lunch buiten.

1991

IVBO

Leerlingen en docenten van de ivbo-klas 1991

februari 1994

Racisme Nee!

De leerlingenraden van het Ichthus College, Het Gymnasium Felisenum, het Flevum en het Vellesan College organiseren een fakkeloptocht om te tonen dat zij tegen de toenemende onverdraagzaamheid zijn.
Deze fakkeloptocht zal plaatsvinden op donderdagavond 17 februari 1994 en zal leiden van de moskee aan het Moerbergplantsoen tot het stadhuis aan het Plein 1945. Hier zullen enkele mensen, waaronder de burgemeester de menigte toespreken. Ze hopen dan iedereen deze actie ondersteunt en zal deelnemen aan de optocht!

1994 1999

1995

Sportklassen

Alle leerlingen van de sportklassen droegen een origineel Vellesan-sportshirt

In de loop van de jaren is dit sportshirt vaak gewijzigd.
Dit is het sportshirt wat rond 1995 werd gedragen door de leerlingen

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/04/1995-sportshirtje-achterkant-768x1024.jpeg

februari 1996

Internet, wat is dat?

In februari 1996 was er een bijeenkomst op het Vellesan College om de medewerkers kennis te laten maken met het, dan nieuwe, Internet.

Heel weinig mensen op school kenden het nieuwe fenomeen internet of het World Wide Web. Hein Janssen schreef er een destijds een stukje over.

juni 1996

Excursie Disneyland Parijs

De vmbo-leerlingen van klas 3 hadden een prachtig uitje naar Disneyland Parijs

Deze foto komt uit de verzameling van Yvonne Schoorl Swets

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/04/1996-uitstapje-Disney-Parijs-768x1024.jpeg

juli 1996

Overgangsrapport

Gevreesd en bejubeld: het schoolrapport

Alle leerlingen hebben in de loop der jaren een rapportmapje ontvangen. Met daarin alle rapporten van de hele schoolloopbaan. Vaak een document om trots op te zijn, soms iets om met afschuw op terug te kijken. Dit rapport is uit 1996, de foto kregen we van Yvonne Schoorl Swets. Ook herinneringen aan je rapport? Deel ze met ons.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/04/1996-rapport-768x997.jpg

augustus 1996

Rick van der Moolen

In augustus 1996 krijgt ICT-er Rick van der Moolen zijn eerste betrekking bij het Vellesan College.

Als stagiair systeembeheer krijgt hij zijn eerste aanstelling bij de school waar hij nog steeds werkt.

augustus 1996

Het docententeam 1996 – 1997

Wat was het een enthousiast docententeam, bij de start van het schooljaar 1996 -1997

Ze lieten zich op de foto zetten aan het begin van het schooljaar. Op deze foto onder andere:
Ronald Planken, Marian Hendriks, Willem Klooster, Rob Lut, Sija Groeneveld, Hans van der Kwaak, Ernst Pans, Bart Blom, Pieter Oosterhuis, Pauline Dekker, Bert Gravemaker, Cock Albers, Graciella Carbia Varela, Peter van de Kroef, Fred Kok, Ronald Welboren, Annet Sennema.

mei 1997

Werkweek Londen 1997

Op de boot naar Londen

 

 

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/09/werkweek-Londen-1997.jpg

1998

Het docententeam 1998

Het docententeam van het Vellesan College in 1998

Dit was het docententeam zoals dat in 1998 op de foto werd gezet voor de ingang van Briniostraat 16

1998

Movie World Germany

In 1998 met de leerlingen en docenten op pad naar Movie World Germany

Wibo Koeman schrijft over deze excursie:
Na de achtbaanrit “the Batman Experience” had Maarten Prins knikkende knieën. “Laat mij maar even zitten jongens”. Leuke dag!
Op de foto: Jan-Meile Havinga, Rob Mataheru, Kees Huijer, Maarten Prins en Wibo Koeman als Batman & Robin.

1998

Voetbalwedstrijd Nederland- Mexico

WK voetbal in Frankrijk

Op 25 juni 1998 werd door leerlingen en medewerkers gezamenlijk naar Nederland – Mexico gekeken. Een voetbalwedstrijd in de groepsfase van het WK in Frankrijk. ‘Ik ben nog nooit zo fanatiek geweest’ klonk het meerdere malen. De docenten van de activiteitencommissie hadden een grootbeeldscherm gehuurd en de leerlingen en medewerkers uitgenodigd. De echte fanatieke supporters zijn al ruim voor het begin van de wedstrijd binnen. Zowel leerlingen als docenten hebben zich massaal in het oranje gekleed. Er was van alles: van alleen oranje haar tot dan ook als origineelste verkozen een oranje jurk met geschminkt gezicht.
Tijdens de wedstrijd is de sfeer goed. Docenten waarvan je het nooit gedacht had staan te schreeuwen en te juichen. Zelfs de twee vrouwelijke docenten die binnenkort met pensioen gaan waren aanwezig. “Ik wilde dit gewoon een keer meemaken”, aldus een van hen.
En wie weet nog de uitslag?
Het werd 2 – 2 doordat Luis Hernández voor de Mexicanen in de 90ste minuut scoorde.  Voor Nederland scoorden Philip Cocu en Ronald de Boer. In de halve finale werd Nederland uitgeschakeld door Brazilië.

1999 2004

september 1999

Afscheid rector Van der Kwaak

In september 1999 gaat rector Hans van der Kwaak met pensioen. Hij was vanaf 1984 de eerste rector van het Vellesan College. Hij begon in 1967 als docent cultuurgeschiedenis op de Vissering scholengemeenschap en legde zich toe op leerlingbegeleiding en het schooldecanaat. Hij werd rector en maakte na twee jaar de scholenfusie mee, waaruit het Vellesan College ontstond. Hij werd steeds meer gegrepen door het idee achter een brede scholengemeenschap. ‘Onderwijs is meer dan het tot je nemen van kennis. Ik geloof ook in ‘mensvorming’ op school. Binnen die visie is het geweldig om kinderen bij elkaar te hebben die alle categorieën vertegenwoordigen. Kinderen die verschillend zijn van sociale en culturele achtergrond en in mogelijkheden en interesses. Lessen op dit vlak zijn moeilijk te meten in een cijfer, maar mijns inziens even belangrijk.’

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2022/12/Hans-van-der-Kweaak-1.jpg

najaar 1999

Lappen voor Gambia

Leerlingen van het Vellesan College zetten zich in om geld in te zamelen voor onderwijsprojecten in Gambia.

De actie vormde het afscheidscadeau van de vertrekkend rector Hans van der Kwaak. Hans was enkele keren op vakantie geweest in Gambia en heeft gezien hoe nijpend het probleem daar is. Ouders in Gambia moeten voor hun kinderen vanaf 12 jaar zelf het onderwijs betalen. Maar dat bedrag is zo groot als een inkomen van zes maanden. Van der Kwaak benadrukte dat onderwijs de belangrijkste pijler is om een land sterk en vrij te maken. Er was een sponsorloop voor de onderbouwleerlingen, skeelerlessen, een braderie, rommelmarkt, zelfgemaakte hapjes en drankjes, huid- en haarbehandelingen, autowasbeurten, ramen lappen en klussen bij bedrijven. Er is maar liefst 22500 gulden opgehaald!

december 1999

De mediatheek wordt geopend

Op 17 december 1999 is de officiële opening van de mediatheek op de voormalige zolder van het hoofdgebouw.

De leerlingen van het Vellesan College zijn klaar voor de Tweede Fase. De nieuwe mediatheek is geopend er staan in de ruimte vijftien computers opgesteld. De moderne computers misstaan niet in deze zolder van het oude gebouw uit 1921. De leerlingen worden nu gestimuleerd literatuur te raadplegen, op internet te surfen en werkstukken te typen. In de vele hoeken van de zolder kan een rustige plek gezocht worden om te studeren. Tijdens de opening kunnen ook ouders zich wegwijs laten maken door hun kinderen. Leerlingen zijn blij met deze nieuwe en grote ruimte. Omdat ze in de Tweede Fase zitten moeten ze meer zelfstandig aan het werk en dat kan hier goed. Juist als ze thuis geen computer hebben kunnen ze hier doen wat nodig is. Rector Frits Vermeulen benadrukt dat deze ruimte genoeg mogelijkheden biedt om de leerlingen te laten studeren, opdrachten uit te voeren en werkstukken te maken. Ook de brugklasleerlingen hebben de mediatheek gevonden en maken al volop gebruik van de ruimte. Volgens de rector is het gaaf om te zien hoe flitsend internet werkt. Leraren moeten een Digitaal rijbewijs halen om te weten wat er kan en niet kan op de computer. 

 

2000

digitaal rijbewijs

door Cherry Bas-Ott

Het jaar 2000 wat een van de jaren dat het klein digitaal rijbewijs moest worden gehaald. De toetsen Windows 95, WP 8.0, Outlook en Access 97 werden onder streng toezicht van Willem Klooster afgenomen. Hier het team Willem de Zwijger, bij de start van het schooljaar 2000-2001 in de aula, de roze koek is net niet zichtbaar.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/05/2000-digitaal-rijbewijs-IMG_1360-768x507.jpg

juni 2001

huwelijk mentor

door Cherry Bas-Ott

Trouwt je mentor, dan is het natuurlijk leuk om daarbij te zijn. De brugklas van 2000-2001 kwam met een bus vol als verrassing! De mentor pinkte een traantje weg. Collega’s dronken daarna nog een glaasje mee. 
Op deze foto de bruid Cherry Ott als stralend middelpunt, met een aantal collega’s.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/05/2001-huwelijk-mentor-2-IMG_1356-768x774.jpg
https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/05/2001-juni-huwelijk-mentor-IMG_1358-768x492.jpg

juni 2003

Idols verkiezing

Leerlingen strijden in de Stadsschouwburg voor de titel ‘Idol van het jaar’

Twaalf leerlingen maar liefst streden in de stadsschouwburg van Velzen om de felbegeerde Idols-titel. Aan de voorrondes op school deden 150 leerlingen mee. Er was een professionele jury met Martijn Kolkman, René van der Wel, Christien van der Aar en Mike Hageman die de optredens beoordeelden.
Floris van Bodegraven werd unaniem gekozen tot idool van de avond. Hij bracht met het lied ‘Your Song’ van Elton John een grote schare fans in extase.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2022/12/Idols-Floris-v-Bodegraven.jpg

juli 2003

Profielwerkstuk in de prijzen

Hassana Aynan ontvangt behalve haar havo diploma ook de eerste prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor haar profielwerkstuk

Dat profielwerkstuk had de titel: ‘Wat is de reden van het negatieve beeld dat is ontstaan van Marokkaanse allochtonen in Nederland?’
Uit het juryrapport: Hassana weet de culturele verschillen van beide kanten te belichten op een bevlogen manier, met zeer rake typeringen. Zij kent immers beide culturen vanuit haar eigen ervaring. Zij blijkt bovendien in staat een perspectief aan te reiken voor de toekomst. Zij objectiveert, legt bijvoorbeeld uit waarom de opvoeding thuis voor Marokkaanse jongens andere gevolgen heeft voor het gedrag in het dagelijks leven dan voor meisjes en zij neemt daarbij bepaald geen blad voor de mond. Marokkaanse meisjes gaan gebukt onder roddels en mogen veel minder dan hun broers. Haar ouders staan gelukkig open voor veel zaken. Ze zien dat elk kind verschillend is en behandelen ons ook anders. Ze snappen dat ze met mij moeten praten.
Kortom: een geweldig profielwerkstuk vol met nieuwe inzichten.

2004 2009

september 2005

Locatie Heidestraat in gebruik genomen

In september 2005 werd de locatie Heidestraat in gebruik genomen.

Het gebouw was in oorspong een basisschool, maar vanaf 2005 werden door het Vellesan mavo-lessen gegeven. Vanaf 2011 trok de bovenbouw van havo en vwo in het gebouw, tot de nieuwbouwvleugel van het hoofdgebouw in gebruik werd genomen. Daarna kregen vmboklassen een plek in het gebouw. In 2019 werd de Heidestraat afgebroken.

 

september 2006

Het SDV-plein is in gebruik genomen.

De leerlingen van Sport, Dienstverlening en Veiligheid (derde en vierde jaar) kunnen vanaf nu op de eerste etage van de Heidestraat hun lessen volgen. Het is een ruim opgezet lokaal waar de leerlingen goed aan hun opdrachten kunnen werken. De docenten kunnen hier hun coachende rol beter vervullen. Binnenkort worden er nieuwe laptops geïnstalleerd. Hiermee kunnen de algemene en specifieke vaardigheden van de SDV-leerling nog beter ontwikkeld worden.

november 2006

Acties voor Dance4life

In november 2006 werden sponsoracties georganiseerd voor Dance4life

Voor de actie hebben de leerlingen ruim € 5.000, — verzameld. Op  25 november zijn 100 leerlingen naar de Gelredome in Arnhem geweest. Daar werd gedanst op muziek van Tiesto en andere artiesten. Op grote schermen in het stadion konden ze tegelijkertijd zien hoe er werd gedanst in Zuid-Afrika, Indonesië, Kenia, Rusland en nog meer landen. Daar zijn ook scholieren bezig geweest met acties om geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar Stop Aids Now en My Body en wordt gebruikt om slachtoffers van aids en hiv te helpen. Vooral de aids-wezen in Zuid-Afrika kunnen steun gebruiken.

  

april 2007

Afscheid Ernst Pans

In april 2007 werd afscheid genomen van Ernst Pans, vanaf 1969 werkzaam op de Vissering, later het Vellesan College. Vele jaren was hij conrector. Hij wilde de school zonder veel heisa verlaten maar er kwam toch een afscheid in het Hoofdgebouw. Met een ‘ode aan Pans’ in de vorm van een oude scheepsballade. Hij heeft ervan genoten en wenste ons alle goeds!

 

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/05/0607-6-31-jan-07-afscheid-Ernst-Pans-768x576.jpg

mei 2008

Mission Olympic

Tijdens de landelijke finales van de schoolsport Mission Olympic heeft een team van het Vellesan College de eerste plaats behaald in de jongste categorie Recreanten badminton.

Noelle van den Burg, Sharifa Wijdenbosch, Thierry Tijms, Mark Visser en Joris van der Worp plaatsten zich tijdens de provinciale voorronde voor de halve finale. Deze wonnen zij met 8-2 van het Maasland College uit Oss. Ook de finale werd glansrijk gewonnen.

februari 2009

Schoolfeest in de Bobs, Uitgeest

Vanaf 2009 werden schoolfeesten gegeven in de Bobs Party Palace in Uitgeest.

Ieder feest had een eigen thema. Vanaf het Vellesan College werden bussen ingezet om alle leerlingen naar Uitgeest te vervoeren. Daar, in Bobs Party Palace, ging het dan een aantal uren helemaal los. 

Uit de Jutter van februari 2011
Grandioos feest van Vellesan College in de Bob’s

Eén keer per jaar is het raak. Dan organiseert het Vellesan College een grandioos feest in Bob’s Party Palace in Uitgeest voor alle leerlingen van de school.  En er is bijna geen leerling die dat feest wil missen.   Dus werden op donderdagavond  17 februari bijna 900 leerlingen afgeleverd bij de danszaal van de Bob’s.

Net als in voorgaande jaren had de school bussen geregeld voor het vervoer van al deze leerlingen van de school naar Uitgeest. Er vertrokken zelfs een aantal bussen uit Beverwijk voor de leerlingen van ’boven’  het kanaal.  De onderbouw stapte om 19.00 in de gereed staande bussen, de bovenbouw vertrok een uurtje later.
Om, een maal bij de Bob’s aangekomen, helemaal los te gaan op de muziek. Dit jaar was het thema van het feest ‘goud’ . En inderdaad,  broeken, jurken,colberts,  pruiken, kettingen en brillen, ze waren allemaal van goud. Om nog maar te zwijgen van alle glittertjes, make-up en lippenstift.  Er  liep zelfs een gouden imitatie van Elvis Presley rond.
Op de dansvloer onder de discolichten smolt al dit goud aaneen tot één flonkerende massa van hiphoppende en dansende lijven.  De leerlingen, zelfs de eerste klassers, hielden het dansen op het opzwepende tempo van de dj’s  geweldig lang vol en amuseerden zich kostelijk. Toen om 23.00 uur er  voor de onderbouwers  een einde aan het feest kwam moesten ze bijna de bus in worden gedreven, zo spijtig vonden ze het dat ze weer naar huis moesten.  En een uurtje later gold het voor de bovenbouw niet anders.  In de bus terug werd de kleding, de muziek en het dansen nabesproken. En iedereen was het er over eens: het was een grandioos feest.

maart 2009

Opening Bètalab

In maart 2009 werd het Bètalab in het hoofdgebouw officieel geopend.

Voor de officieel opening was er een college van Ed van den Berg, lector wetenschap en techniek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij benadrukte in een boeiend betoog het belang van de verbinding tussen praktijk en theorie, Daarna werd het lab in gebruik genomen door de leerlingen die de mooiste proefjes uitvoerden. Vanaf 2009 is het bètalab niet meer weg te denken uit het natuur- en scheikunde-onderwijs.

2009 2014

oktober 2009

Model United Nation (MUN) op het Vellesan

Op 9 oktober 2009 was het dan zover: de eerste deelname van het Vellesan College dit schooljaar aan een Model United Nations (MUN) conference.


Een Model United Nations (MUN) is een conferentie, georganiseerd voor (en meestal door) leerlingen over de hele wereld. Hierbij worden onderdelen van de Verenigde Naties nagebootst. Een MUN geeft een leerling de mogelijkheid om te ervaren hoe de echte VN werkt. Allerlei commissies en raden worden gesimuleerd, van de Veiligheidsraad tot de ECOSOC. Vaak worden er ook bepaalde ‘Special Conferences’ georganiseerd. Dit alles vindt plaats in de Engelse taal.
Onze leerlingen bezochten een aantal MUN-conferenties maar organiseerden in maart 2016 ook een V-MUN op het Vellesan College. V-MUN was bedoeld om leerlingen van het Vellesan College enthousiast te maken voor MUN om zo de groep MUN’ers uit te kunnen breiden. Dit doel is zeker behaald, want V-MUN was een erg geslaagde conferentie en heeft voor 30 nieuwe inschrijvingen gezorgd. Volgend schooljaar wordt er weer een V-MUN georganiseerd, in de hoop zo weer nieuwe MUN’ers aan te trekken. Ook wordt er volgend jaar een conferentie georganiseerd voor leerlingen van andere scholen, zoals het bij een echte MUN conferentie hoort. Van links naar rechts: Marco Edam, Frenk Hartog, Marina Kramer, Leonie Klanderman (begeleidend docent), Amanda Opdam, Gitta Prijden, Tugba Öztemir, Mies Rijperman, Jolien van der Scheer en Nicolien de Wildt

mei 2011

Prijs PWS Floris Mensonides

Floris Mensonides uit 6 vwo heeft in 2011 een prijsvraag van Sciencespace gewonnen met een filmpje over zijn profielwerkstuk. Hij mag met drie personen naar Londen om aldaar het Sciencemuseum te bezoeken.
 
Voor zijn profielwerkstuk deed Floris onderzoek naar de zogenaamde Rubens Tube, een installatie waarmee je kan laten zien dat geluid zich in golven verplaatst.  Floris bouwde zo’n Rubens’ buis en deed er experimenten mee.  Over zijn bevindingen schreef hij zijn profielwerkstuk.
Bijzonder is dat hij van zijn experimenten een filmpje maakte en die instuurde voor een prijsvraag. Sciencespace, een website die natuurkunde-onderwijs promoot onder scholieren had de prijsvraag Tube4proof uitgeschreven waarin leerlingen werden uitgedaagd om een natuurkundige proef via een youtube -filmpje te delen met scholieren uit het land. Het filmpje dat Floris maakte paste perfect in die opzet.  Bovendien was wijze waarop hij zijn experiment in twee minuten uitlegde en zijn muziekkeuze een reden voor de jury om hem te nomineren voor een prijs. Samen met een filmpje over de breekbaarheid van menselijke haren en een onderzoek naar de belastbaarheid van bruggen deed Floris mee voor de hoofdprijs. En bij de prijsuitreiking op 19 mei jl. bleek Floris er met de eerste prijs vandoor te gaan. Hij mocht een geheel verzorgde reis naar Londen in ontvangst nemen inclusief een bezoek aan het vermaarde Science Museum.

de Rubens buis in werking
 
https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/05/2011-Floris-Mensonides-prijs-PWS-768x576.jpg

augustus 2012

Magister in gebruik genomen

Vanaf 2012 was er geen ontsnappen aan. Voortaan stond het rooster en alle cijfers in Magister.

Tot die tijd kregen leerlingen een papieren kopie van hun rooster. Cijfers van proefwerken of schoolexxamens werden door de administratie genoteerd, maar leerlingen en ouders konden die alleen inzien op de vier rapporten die jaarlijks weren uitgereikt. Met de introductie van Magister veranderde dat allemaal.  

mei 2013

Werkweek 4 havo Berlijn

Niet naar Barcelona, maar naar Berlijn ging de werkweek 4 havo

Een bijdrage van Anniek Peppels

In 2013 ging de werkweek van 4 havo/vwo voor het eerst naar een andere bestemming; de kosten liepen te hoog op. Teleurgestelde 4-jaars gingen met de bus naar Berlijn in plaats van met het vliegtuig naar Barcelona. Na een paar ontzettend geslaagde dagen in Berlijn moest de bus ook weer terug richting Nederland. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De buschauffeur verhoogde zijn bus in plaats van verlaagde, waardoor hij het dakraam er volledig uit reed toen hij een tunneltje door ging. Vervolgens ging deze buschauffeur onder toeziend oog van een stuk of 40 16-jarigen zijn dakraampje met een stukje karton repareren. Dit deed hij heel handig: hij klom door het kapotte raam het dak op, gebruikte wat ducttape en karton en het raam was goed genoeg om naar Nederland terug te rijden. Maar hoe doe je dat nou als de buschauffeur op het dak van de bus zit en niet meer door het raam naar beneden kan? De schouders van de heer Neervoort zorgden voor een trappetje zodat de buschauffeur weer veilig op de grond terecht was gekomen en een luid applaus volgde.

2014 2019

maart 2014

De Dansklas danst: het eerste dansexamen

In maart 2014 deed de Dansklas voor het eerst examen in het vak dans.

Acht leerlingen van de 4 mavo dansklas hebben als eerste examenklas Dans voor hun examen een prachtige voorstelling in de Stadsschouwburg Velsen gegeven. Opdracht was een choreografie te maken en die uit te voeren. Het thema dat de leerlingen moesten uitwerken was ‘gevoelens’. Dat leverde zeer verschillende dansen op die stuk voor stuk de moeite waard waren. Het publiek was dan ook zeer enthousiast over de indrukwekkende voorstelling die op de planken werd gebracht.


IJmuiden, 24-3-2014: Leerlingen van het Vellesan College doen examen in de Schouwburg van IJmuiden. foto: Properpictures / Remco van der Kruis

juni 2014

Diploma-uitreiking

Meneer Prins en de meiden van 4 mavo

Ilja Jansen over de diploma-uitreiking in het examenjaar 2013-2014:
‘Met trots staat meneer Prins in het midden van de meiden van 4 mavo in 2014. Een van de laatste keren dat ik deze geweldige man heb gezien. Hij heeft mijn tijd en die van vele anderen op het Vellesan nog leuker gemaakt. Hij was altijd te vinden in het Tiberiusgebouw.’

augustus 2014

Geen Red Bull maar water

Energiedrankjes zijn vanaf augustus 2014 verboden, maar als alternatief zijn er waterpunten en krijgt elke leerling een Velllesan-dopper.

Vellesan rector Boelsma is er in zijn speech tijdens de opening van het nieuwe schooljaar heel duidelijk over: “Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is belangrijk dat je veel beweegt en goed eet. En verstandig drinkt. Dan zit je lekker in je lijf en dan presteer je ook beter.” Her en der wordt een beetje besmuikt gelachen in de zaal vol bovenbouwleerlingen. Die rector toch.
”Je moet proberen de verleidingen te weerstaan”, gaat Boelsma onverstoorbaar verder. “Probeer wat minder vette happen te pakken en wat minder energiedrankjes te drinken.” Hij zoomt in op de populaire energieboosters: “Daar zitten maar liefst vijftien klontjes suiker in. Die heb je niet alleen helemaal niet nodig, maar zijn ook gewoon schadelijk voor je.” Om de leerlingen te helpen met een gezondere leefwijze heeft het Vellesan College met ingang van dit schooljaar een verbod ingesteld op energiedrankjes. Ze zijn niet meer toegestaan in en rond de school.
Maar er wordt wel een alternatief geboden voor de in de ban gedane boosters: op de gangen komen waterpunten te staan waar leerlingen leidingwater kunnen tappen. “Water. Honderd procent dorstlesser met nul procent calorieën”, aldus Boelsma. Hij pakt een oranje plastic fles met een witte schroefdop uit zijn spreekkatheder: “Elke leerling krijgt van ons een ‘Dopperflesje’. Daar kun je water in meenemen.”

  

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/06/Scherm­afbeelding-2023-06-07-om-10.45.04-768x528.png

juli 2015

Pensioen Ruseler

Bij de start: leerling op de Vissering
Mijn tekendocenten waren Dan van Golberdinge en Haije Gemser. Beiden waren actief op cultureel vlak. Ben Birkenfeld was docent Nederlands en een begrip. Hij ging het land door met Jiddische liedjes en die vertolkte hij op zijn gitaar ook een keer in de klas. Ons groepje liet hij na schooltijd, een totaalkunstwerk schrijven, met tekst, poëzie, muziek, toneel en een filmprojectie die wij in Beeckestijn hadden opgenomen. Dat leidde tot een optreden in de gymzaal van de school, de huidige aula van het hoofdgebouw. Wij gaven het literaire tijdschrift Experimentaal uit dat weliswaar bleef steken bij één exemplaar, maar daar stond tegenover dat Hans van der Kwaak ons voor zijn vak Godsdienst het laterale denken van de Britse filosoof Edward De Bono bijbracht.
Toen ik mijn havodiploma haalde wist ik het plotseling: kunstenaar was ik al … ik wilde daarnaast ook leraar worden.
Na mijn afstuderen koos ik voor mijn oude school en startte mijn carrière als tekendocent op vertrouwd terrein – de vermaarde tekenzolder. Al die jaren mocht ik daar op alle niveaus lesgeven. Dat begon deels uit noodzaak vanwege de fusie van 4 scholen naar één Vellesan College, maar het pakte gelukkig goed uit. Gaf tekenlessen van ivbo tot en met het atheneum en alles wat daartussen zit. Ik heb het hele klavier bespeeld om het zo maar eens uit te drukken. Dat heeft mij veel geleerd. In de eerste plaats de caleidoscoop aan diversiteit die een school in feite is. Er waren leerlingen die veel steun en begeleiding nodig hadden – kwetsbare kinderen, de superzelfstandigen die in staat waren hun eigen weg te vinden en daar tussenin die enorme groep leerlingen, die de eigenlijke scholengemeenschap een gezicht geeft.

Met pensioen
Na 41 jaar ging ik met spijt in het hart met pensioen en van mijn docentschap moest ik zeker wel een jaar van afkicken. Niet dat alles zo geweldig is geweest, er zaten zeer moeilijke jaren bij met overvolle klassen, waardoor de kwaliteit er noodgedwongen wel eens bij inschoot en verder veel ander onderwijsgedoe. Door de politiek werden onderwijsexperimenten op ons losgelaten die onverantwoordelijk zijn geweest, maar die aangebrachte ravage kon ik gelukkig veelal het hoofd bieden, waarbij ik soms scherp aan de wind moest zeilen. Bladerend in mijn dagboekaantekeningen heb ik veel opmerkelijke momenten weer herbeleefd en misschien maakt deze terugblik duidelijk waarom lesgeven zo ontstellend leuk is. Mijn collega’s waren in vele gevallen mijn levende encyclopedie van kennis en kunde. Ik kon bij hen af en toe met ingewikkelde vraagstukken terecht, maar nummer 1 waren voor mij de leerlingen. En het gekke is dat de avond, voorafgaand aan twee dagen Vellesan mij al die jaren plankenkoorts bezorgde en dat gevoel heb ik nooit kunnen bedwingen. Hoe heerlijk ik het lesgeven ook vond. Stond ik eenmaal voor de klas dan kon het feest beginnen, dan viel alles van mij af en in de meeste gevallen gaven de leerlingen mij vleugels. Dan was er interactie. Op die momenten kijk ik met dankbaarheid terug. Missie geslaagd wat mij betreft.

Bij de foto:
2015 – Afscheidsfoto. In de aula met oud-ll-en: Wytske de Vries, Stefan Kasper en Daisy Scheepbouwer. foto: Bart Blom. Het schilderij op de achtergrond is gemaakt door Gé-Karel van der Sterren met ll-en van school als figuranten. Deze foto hangt nog steeds op het entresol van mijn atelier.

https://onsvellesan.nl/wp-content/uploads/2023/09/rr-aula1-72-658x1024-1.jpg

maart 2016

Bezoek Binnenhof

Jaarlijks gaan veel bovenbouwers naar Den Haag om daar het parlement en Pro Demos te bezoeken.
Op deze foto’s leerlingen van 4 vmbo basis en kader met hun docent maatschappijleer, Rutger Stutvoet, op bezoek bij het Binnenhof en in de Tweede Kamer.

 

2016

Leerlingen Vellesan College winnen Artcadia

In 2016 werd de landelijke ontwerpwedstrijd Artcadia gewonnen door leerlingen van 2HVc van het Vellesan College

In 2016 wonnen acht leerlingen uit 2HVc de finale van de kunst- en techniekwedstrijd Artcadia. Het winnende ontwerp was het luchtbad; een oplossing die waterbesparing en comfort combineert.

 De prijswinnaars Gijsje, Teuntje, Eva Caitlyn, Chloe, Sanne, Laura en Levi uit 2HVc

Landelijke finale
Na een maanden durende wedstrijd gaven twaalf verschillende scholen in april hun kijk op de toekomst gepresenteerd in het Evoluon in Eindhoven. Innovatieve en creatieve ideeën varieerden van een oplossing voor het vluchtelingenprobleem en het duurzaam gebruik van water in diverse vormen tot het opwekken van energie met vliegtuigen en treinen.

Een creatief en haalbaar idee
Gert Kroon, algemeen directeur van Arcadis in Nederland over de winnaar: ,,Het luchtbad is een sterke combinatie van waterbesparing en comfort. Met de oplossing van het luchtbad wordt het bad gevuld met een siliconendeken. Dit vormt zich naar je lichaam en blijft lekker warm. Hierdoor is minder water nodig en minder energie om het bad warm te houden. Een creatief en haalbaar idee dat op een kunstzinnige manier werd gepresenteerd.” 

112 scholen deden mee
De wedstrijd is georganiseerd door ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis, de ideële organisatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en leverancier van digitale printsystemen Canon Business Services om middelbare scholieren te laten zien en ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is. Artcadia is voor de achtste keer gehouden. Het is een techniek- en kunstproject voor leerlingen van havo/vwo 2. Een recordaantal van 112 scholen deed dit jaar mee aan de wedstrijd.

Hoofdprijs: Berlijn!
Met het idee voor het luchtbad heeft 2HVc van het Vellesan College de hoofdprijs in de wacht gesleept: een bezoek met acht leerlingen en twee docenten naar bijzondere locaties en mooie, technisch interessante projecten in Berlijn. Daar nemen ze ook een kijkje ‘achter de schermen’. Daarnaast mochten ze de beursdag van Euronext in Amsterdam openen.

februari 2017

Nieuwbouw de Plataan

Op 28 februari 2017 werd de nieuwbouw aan de Platanenstraat in gebruik genomen.

Eindelijk konden de leerlingen van klas 1 en 2 vmbo vanaf het gebouw aan de Heidestraat lopen naar de Plataan. Net als de leerlingen uit klas 3 en 4 vmbo, die vanaf die dag geen les meer kregen in het gebouw aan de Troelstraweg. Twee oude gebouwen werden dus ingeruild voor een spiksplinternieuw gebouw dat helemaal gebouwd was voor alle vmbo leerlingen. Prachtige praktijklokalen voor ‘economie en ondernemen’, voor ‘zorg en welzijn’ en voor ‘sport, dienstverlening en veiligheid’, een Nask lokaal, een gymzaal met klimmuur en een mooie lichte aula!

Pas op 15 juni 2017 is de officiële opening van het gebouw. Allereerst wordt het schoolplein in aanwezigheid van alle vmbo-leerlingen omgedoopt tot het ‘Maarten Prins’ plein. Hiermee wordt de hoofdconciërge geëerd, die helaas in 2015 plotseling is overleden. Maarten Prins was 30 jaar aan de school verbonden. Vervolgens is er een middag met genodigden. Leerlingen van de afdeling ‘zorg en welzijn’ helpen tijdens de receptie bij het ronddelen van drankjes en hapjes.

2019 heden

september 2019

Vaardig in Plannen: VIP geintroduceerd

In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen een VIP: een agenda en een planner in één. De mentor gaat ze aan de hand van deze VIP leren plannen als belangrijkste onderdeel van leren studeren. De VIP is ontwikkeld door de trajectbegeleiders.


Waarom hebben de trajectbegeleiders de VIP gemaakt?
– In Magister is het niet mogelijk om buitenschoolse zaken te noteren of om een goede planning te maken.
– In de VIP noteer je naast het huiswerk uit magister ook alle activiteiten die je buiten school doet, zoals je sport, bijbaantje, enz. Hierdoor heb je in één oogopslag een duidelijk overzicht van wat je in die week, wanneer moet doen.
– Plannen is het één na moeilijkste bij het studeren. De VIP helpt je dit goed te doen zodat je succesvol kan zijn in het allermoeilijkste van studeren, namelijk het houden aan je planning.
Alle leerlingen van het Vellesan hebben een VIP ontvangen. De reacties op de VIP zijn over het algemeen zeer positief. Tot de herfstvakantie zal tijdens de mentorlessen aandacht aan, het werken met de VIP, worden besteed.

september 2021

februari 2021 Roostermaker Hein Janssen gaat met pensioen

Voor leerlingen was dhr Janssen een bekend gezicht: wilde je een roosterwijziging of een tussenuur opvallen dan liep je zijn ‘hokje’ binnen.

De roostermaker stopt er mee

Hein Janssen is al sinds augustus 2002 de roostermaker van het Vellesan College. Voor die tijd was hij 25 jaar lang leraar wiskunde, natuurkunde en informatiekunde.

Hoe ziet een werkdag van zo’n roostermaker eruit?
Om 10 voor half zes gaat de wekker. Aankleden, ontbijten, journaal kijken en om 5 over zes op de fiets. Door het meestal donkere Beeckestijn naar IJmuiden. Hek open, deur open en alarm afzetten. Kopje koffie halen, naar de roosterkamer, de computer aanzetten. Mail checken en tot kwart voor 7 wachten op telefonische ziekmeldingen. De zieke docenten uit het rooster halen, lessen verplaatsen om gaten in het rooster te vullen en invallers inzetten. Voor kwart over 7 het rooster inlezen in Magister.
Een rondje maken langs de verschillende gebouwen. Een praatje maken met docenten om erachter te komen of ze tevreden zijn met hun rooster. Om 10 over acht gaat de bel en zijn de docenten naar hun les.
Terug naar de roosterkamer en werken aan het dagrooster van morgen, het weekrooster van volgende week of het tentamenrooster van de volgende SE-week. Overleg met de rector of een van de afdelingsleiders. Soms op visite bij een roostermaker op een andere school.
Dan een half uurtje pauze.
’s Middags werken aan Magister om er voor te zorgen dat alle benodigde informatie voor leerlingen, ouders en docenten correct wordt aangeboden.
En dat dan 200 keer per schooljaar.
Daarnaast moet natuurlijk ook nog het jaarrooster gemaakt worden. Daar wordt aan begonnen als de leerlingen en de docenten aan de zomervakantie begonnen zijn. De roostermaker werkt dan nog 2,5 week (100 uur) door om alle lessen voor het volgende schooljaar in te roosteren.
Leuk werk? Heel leuk werk!
Maar nu, op 1 februari 2021, gaat Hein Janssen met pensioen. Hopelijk kan hij er lang van genieten. Op 31 januari waren zijn collega’s extra vroeg opgestaan om hem op zijn laatste werkdag met applaus te begroeten.
Zie de bijgevoegde foto.